กลับไปหน้ารวมสินค้า

Wacoal Mood Travel Bra รุ่น MM1243,MM6X63

หมวดหมู่ บราม้วนได้ (Wacoal Mood) จากร้าน Wacoal Thailand Wishlist5

Fitting เริ่ด ใส่ยังไงก็สวย..ท้าให้ลอง

Bra ¾ Cup ไม่มีโครง นวัตกรรมใหม่ล่าสุด "บราม้วนได้" ใช้ยางพาราเป็นฐานเต้าทรง (Latex sheet) แทนโครงเหล็กไร้ปัญหาโครงกดเจ็บ ช่วยโอบอุ้ม และยกกระชับเต้าทรง ปลอดภัยจากสารเคมี เพราะใช้วัสดุธรรมชาติ

BRA Nylon 92%,Elastane 8%

 

 

 

 

 ได้แต้ม
สีเบจ (BE) Bra A70 -
สีเบจ (BE) Bra A75 -
สีเบจ (BE) Bra A80 -
สีเบจ (BE) Bra B70 -
สีเบจ (BE) Bra B75 -
สีเบจ (BE) Bra B80 -
สีเบจ (BE) Bra C70 -
สีเบจ (BE) Bra C75 -
สีเบจ (BE) Bra C80 -
สีเบจ (BE) Bra D70 -
สีเบจ (BE) Bra D75 -
สีเบจ (BE) Bra E70 -
สีเบจ (BE) Bra E75 -
สีดำ (BL) Bra A70 -
สีดำ (BL) Bra A75 -
สีดำ (BL) Bra A80 -
สีดำ (BL) Bra B70 -
สีดำ (BL) Bra B75 -
สีดำ (BL) Bra B80 -
สีดำ (BL) Bra C70 -
สีดำ (BL) Bra C75 -
สีดำ (BL) Bra C80 -
สีดำ (BL) Bra D70 -
สีดำ (BL) Bra D75 -
สีดำ (BL) Bra E70 -
สีดำ (BL) Bra E75 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A70 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A75 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A80 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B70 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B75 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B80 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C70 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C75 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C80 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra D70 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra D75 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra E70 -
สีเทาอ่อน (LI) Bra E75 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A70 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A75 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A80 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B70 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B75 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B80 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C70 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C75 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C80 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra D70 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra D75 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra E70 -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra E75 -
สีแดง (RE) Bra A70 -
สีแดง (RE) Bra A75 -
สีแดง (RE) Bra A80 -
สีแดง (RE) Bra B70 -
สีแดง (RE) Bra B75 -
สีแดง (RE) Bra B80 -
สีแดง (RE) Bra C70 -
สีแดง (RE) Bra C75 -
สีแดง (RE) Bra C80 -
สีแดง (RE) Bra D70 -
สีแดง (RE) Bra D75 -
สีแดง (RE) Bra E70 -
สีแดง (RE) Bra E75 -
สีเบจ (BE) Bra A70 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra A75 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra A80 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra B70 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra B75 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra B80 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra C70 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra C75 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra C80 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra D70 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra D75 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra E70 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra E75 Panty M -
สีดำ (BL) Bra A70 Panty M -
สีดำ (BL) Bra A75 Panty M -
สีดำ (BL) Bra A80 Panty M -
สีดำ (BL) Bra B70 Panty M -
สีดำ (BL) Bra B75 Panty M -
สีดำ (BL) Bra B80 Panty M -
สีดำ (BL) Bra C70 Panty M -
สีดำ (BL) Bra C75 Panty M -
สีดำ (BL) Bra C80 Panty M -
สีดำ (BL) Bra D70 Panty M -
สีดำ (BL) Bra D75 Panty M -
สีดำ (BL) Bra E70 Panty M -
สีดำ (BL) Bra E75 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A70 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A75 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A80 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B70 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B75 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B80 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C70 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C75 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C80 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra D70 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra D75 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra E70 Panty M -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra E75 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A70 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A75 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A80 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B70 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B75 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B80 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C70 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C75 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C80 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra D70 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra D75 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra E70 Panty M -
สีเทาอ่อน (LI) Bra E75 Panty M -
สีแดง (RE) Bra A70 Panty M -
สีแดง (RE) Bra A75 Panty M -
สีแดง (RE) Bra A80 Panty M -
สีแดง (RE) Bra B70 Panty M -
สีแดง (RE) Bra B75 Panty M -
สีแดง (RE) Bra B80 Panty M -
สีแดง (RE) Bra C70 Panty M -
สีแดง (RE) Bra C75 Panty M -
สีแดง (RE) Bra C80 Panty M -
สีแดง (RE) Bra D70 Panty M -
สีแดง (RE) Bra D75 Panty M -
สีแดง (RE) Bra E70 Panty M -
สีแดง (RE) Bra E75 Panty M -
สีเบจ (BE) Bra A70 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra A75 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra A80 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra B70 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra B75 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra B80 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra C70 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra C75 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra C80 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra D70 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra D75 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra E70 Panty L -
สีเบจ (BE) Bra E75 Panty L -
สีดำ (BL) Bra A70 Panty L -
สีดำ (BL) Bra A75 Panty L -
สีดำ (BL) Bra A80 Panty L -
สีดำ (BL) Bra B70 Panty L -
สีดำ (BL) Bra B75 Panty L -
สีดำ (BL) Bra B80 Panty L -
สีดำ (BL) Bra C70 Panty L -
สีดำ (BL) Bra C75 Panty L -
สีดำ (BL) Bra C80 Panty L -
สีดำ (BL) Bra D70 Panty L -
สีดำ (BL) Bra D75 Panty L -
สีดำ (BL) Bra E70 Panty L -
สีดำ (BL) Bra E75 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A70 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A75 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra A80 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B70 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B75 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra B80 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C70 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C75 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra C80 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra D70 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra D75 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra E70 Panty L -
สีเขียวออกเทา (GV) Bra E75 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A70 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A75 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra A80 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B70 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B75 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra B80 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C70 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C75 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra C80 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra D70 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra D75 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra E70 Panty L -
สีเทาอ่อน (LI) Bra E75 Panty L -
สีแดง (RE) Bra A70 Panty L -
สีแดง (RE) Bra A75 Panty L -
สีแดง (RE) Bra A80 Panty L -
สีแดง (RE) Bra B70 Panty L -
สีแดง (RE) Bra B75 Panty L -
สีแดง (RE) Bra B80 Panty L -
สีแดง (RE) Bra C70 Panty L -
สีแดง (RE) Bra C75 Panty L -
สีแดง (RE) Bra C80 Panty L -
สีแดง (RE) Bra D70 Panty L -
สีแดง (RE) Bra D75 Panty L -
สีแดง (RE) Bra E70 Panty L -
สีแดง (RE) Bra E75 Panty L -

ความคิดเห็นของลูกค้า (5 คน)

5
0
0
24 มิถุนายน 2561 08:19

11 มีนาคม 2561 11:35

21 กุมภาพันธ์ 2561 13:38

28 สิงหาคม 2560 19:08

ใส่สบาย พกพาสะดวก

7 พฤษภาคม 2560 03:48

ม้วนเก็บได้ ไม่เสียทรง

รายละเอียดสินค้า

Wacoal Mood Travel Bra รุ่น MM1243,MM6X63

฿ 890