ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade B เฉลี่ยจาก 916 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.63
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง6.98
  • การบริการ/อัธยาศัย7.66
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.06

รางวัลที่ได้รับ

9 ยอดขาย Lv 9/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9