ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 995 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.68
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง7.12
  • การบริการ/อัธยาศัย7.75
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.13

รางวัลที่ได้รับ

9 ยอดขาย Lv 9/9
9 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 9/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9