ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade B เฉลี่ยจาก 845 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.62
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง6.87
  • การบริการ/อัธยาศัย7.59
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.03

รางวัลที่ได้รับ

6 คุณภาพสินค้า Lv 6/9
5 ความเร็วในการจัดส่ง Lv 5/9
6 การบริการ/อัธยาศัย Lv 6/9
6 ข้อมูลสินค้า Lv 6/9
9 ยอดขาย Lv 9/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9